Obsługa firm

Dlaczego stała obsługa?

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga sporego nakładu pracy ze strony przedsiębiorcy. W obecnych realiach nakład ten może zostać łatwo zaprzepaszczony ze względu na nieuczciwych kontrahentów, stale zmieniające się przepisy do których przedsiębiorcy muszą się dostosować, jak również ze względu na stopień komplikacji obowiązujących przepisów. Przepisy te bowiem posługują się często pojęciami wydaje się zrozumiałymi w powszechnym odbiorze, jednakże ich znaczenie prawne jest odmienne od powszechnego. Przykładem mogą być chociażby instytucje „zwłoki” i „opóźnienia” które na pozór mają znaczenie identyczne, zaś w języku prawnym znaczą zupełnie coś innego.


W tym samym czasie obok już istniejących przepisów prawnych pojawiają się nowe regulacje i zmiany. Warto zauważyć, że tylko w zeszłym roku sejm uchwalił niemal 200 ustaw, które bądź zmieniały dotychczasowe regulacje prawne, bądź też tworzyły nowe. Obok tych problemów istnieje również problem nieuczciwych kontrahentów. Jak wykazały badania przeprowadzone w 2014 r. w ciągu ostatnich dwóch lat niemal połowa badanych przedsiębiorców padła ofiarą przestępstw gospodarczych (około 25 % z poszkodowanych przedsiębiorstw poniosło stratę w wysokości do 3 mln zł a około 20 % do 15 mln zł).


W tym stanie rzeczy do skutecznego prowadzenia działalności, zabezpieczenia własnych interesów i dostosowania się do obowiązujących i dynamicznie zmieniających się przepisów obsługa prawna co raz częściej okazuje się być niezbędna.

Jak działamy?

Zadaniem naszej Kancelarii nie jest ingerowanie w prowadzoną przez Klientów działalność, lecz ich zabezpieczenie. Przejawia się to na różnych polach aktywności, jak chociażby weryfikacja i negocjowanie umów, nadzorem prawnym nad realizowaną umową, dochodzenie roszczeń, jak również obrona przed niezasadnymi roszczeniami. Naszym celem jest umożliwienie Klientowi prowadzenia działalności i skupienia swojej uwagi na kwestiach biznesowych i własnym rozwoju, bez tracenia czasu na skomplikowane kwestie prawne.
Za nasz sukces uznajemy rozwój Klienta i wspólnie z nim chcemy zdążać w tym kierunku. Dlatego też zapewniamy Klientom bazę doświadczonych prawników, specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa, którzy pracują jako zespół dla dobra wszystkich Klientów Kancelarii. Stawiamy na doświadczenie, umiejętności i dyspozycyjność, często bowiem nawet najlepszy prawnik nie pomoże Klientowi, jeśli w kluczowych dla niego momentach nie będzie mógł mu poświecić dostatecznej uwagi. W tym celu staramy się rozwijać pozytywne relacje z Klientami, bowiem tylko zaufany prawnik jest w stanie pomóc Klientowi, a zdajemy sobie sprawę, że na zaufanie trzeba zapracować.

Co robimy ?

Nasz zespół świadczy obsługę osób fizycznych, spółek osobowych oraz kapitałowych. Oferujemy Państwu pomoc ad hoc, jak również stałą obsługę prawną przedsiębiorstwa, na którą składają się m.in.:

 

 • doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności Klienta;
 • pomoc prawna przy zakładaniu każdego rodzaju spółek oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce;
 • obsługa prawna przy zakładaniu stowarzyszeń oraz fundacji;
 • opracowywanie pełnej dokumentacji spółki i reprezentowanie jej przed organami rejestracyjnymi, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz rejestrowanie i wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej spółki, m.in. statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz regulaminów;
 • przygotowywanie umów oraz uchwał regulujących wzajemne relacje między wspólnikami;
 • analiza sytuacji prawnej spółek, w tym zawieranych umów, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, umów spółki;
 • doradztwo prawne przy transakcjach sprzedaży spółek lub ich części, doradztwo przy nabywaniu udziałów/akcji;
 • przygotowywania dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy, w tym projektów uchwał i protokołów;
 • doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie obsługi organów statutowych, w tym przygotowywanie projektów uchwał organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych;
 • zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników;
 • kompleksowa obsługa prawna oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie bieżącej działalności zewnętrznej spółek, w tym przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji;
 • doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych, w tym opracowywanie niezbędnej dokumentacji i reprezentacja  spółki przed organami rejestracyjnymi;
 • doradztwo prawne w zakresie przekształcania, łączenia, podziału i przejęć podmiotów gospodarczych, wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji;
 • doradztwo prawne oraz opracowywanie wszelkiej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, w tym ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, umów handlowych, wewnętrznych regulaminów, instrukcji i zarządzeń;
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów, statutów, regulaminów;
 • prowadzenie spraw pracowniczych;
 • przeprowadzanie indywidualnych, kompleksowych szkoleń dla pracowników Klientów z wybranych dziedzin prawa;
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przedsądowych i sądowych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, własności intelektualnej, prasowego, z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji oraz prawa pracy;

Nasi specjaliści

Marek TokarczykAdwokat
Tadeusz PłodzieńPrezes zarządu

Kontakt

Tokarczyk i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów
ul. Rejtana 36 IVp. lok.2, 35-310 Rzeszów
+48 17 854 91 00 / +48 506 759 712
+48 17 854 91 02
kancelariartip
Oddział Przemyśl
ul. Ratuszowa 10, 37-700 Przemyśl
+48 663 833 361

Formularz kontaktowy

Wybierz
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
18:00 - 20:00