Sprawy karne

Prawo Karne

 

Prawo karne, jako dziedzina prawa, która reguluje najważniejsze aspekty naszej codzienności, ze względu na narzędzia, które w sposób najdotkliwszy mogą ingerować w nasze życie, jest gałęzią prawa z którą każdy z nas unika spotkania. Niestety jak pokazuje doświadczenie, nierzadko udaje nam się tego dokonać. W obecnych czasach bardzo łatwo wpaść w sidła maszyny prawnej, której działanie i końcowy efekt może być dla nas tragiczny w skutkach. Aby sukcesywnie walczyć o swoje prawa i poruszać się po krętych drogach procesu karnego należy zadbać o pomoc w postaci profesjonalisty, zajmującego się problematyką karną od lat. Wiedza i doświadczenie adwokata czy radcy prawnego okazuje się niedocenioną pomocą, która niejednokrotnie potrafi zmienić bieg całej sprawy. Ponadto patrząc przez pryzmat szykowanych zmian w obowiązujących przepisach można z łatwością stwierdzić, iż rola obrońcy lub pełnomocnika w sprawach karnych będzie najważniejsza. Wynika to z faktu, iż Sąd będzie teraz w pełni bezstronnym arbitrem, nie podejmującym żadnych czynności oprócz samej oceny przedstawianego przez strony materiału dowodowego i wydaniu na tej podstawie wyroku. Biorąc pod uwagę taki stan rzeczy można śmiało powiedzieć, iż działanie w pojedynkę często może kosztować nas przegranie sprawy, co w przypadku roli oskarżonego niejednokrotnie zaważy na jego przyszłości.

 

Podejrzany, oskarżony

 

Zarówno podejrzany jak i oskarżony, w walce z prokuraturą, za którą stoi cały aparat ścigania, mający do dyspozycji ogromne możliwości techniczne i finansowe, przeznaczone na walkę z przestępczością (np. możliwość przeprowadzenia badań dna czy zakładanie podsłuchów) powinien zadbać, by ze swojej strony wykorzystać wszelkie dostępne prawem narzędzia do dowiedzenia swojej niewinności. Aby tego dokonać należy poprosić o pomoc profesjonalistę, który na co dzień zajmuje się tematyką związaną z prawem karnym i posiada doświadczenie w obronie osób uwikłanych w proces karny.  W tym celu oskarżony, z racji swojej pozycji podczas procesu karnego, powinien przede wszystkim zatroszczyć się o solidną obronę już podczas pierwszych stadiów postępowania. Praktyka pokazuje, iż udział obrońcy już przy początkowych czynnościach w sprawie niejednokrotnie przechyla szale zwycięstwa na korzyść osoby oskarżonej. Sam moment, w którym podejrzany o popełnienie przestępstwa pierwszy raz styka się z organami ścigania jest bardzo ważny z punktu widzenia prawnego. Dochodzi wtedy najczęściej do składania wyjaśnień, które w późniejszym etapie procesu mogą mieć olbrzymie znaczenie dla treści wyroku sądowego. Ponadto, ze względu na trudnie położenie, ważne jest aby zarówno podejrzany jak i oskarżony wiedział iż jest wspierany w tych ciężkich chwilach oraz że jest obok niego osoba, która pomoże mu walczyć o swoje prawa. Wynika to ze względu na fakt, iż wszelkie emocje jakie towarzyszą całemu postępowaniu mogą niejednokrotnie przyćmić trzeźwą ocenę sytuacji, która połączona z brakiem odpowiedniej wiedzy prawniczej i doświadczenia zazwyczaj skutkuje wyrokiem skazującym. Również aktywny i świetnie znający przepisy obrońca jest gwarancją przeprowadzenia procesu w sposób rzetelny i sprawiedliwy, w którym nie dochodzi do prób naginania prawa przez organy ścigania Ponadto znajomość najrozmaitszych instytucji karnych, począwszy od warunkowego umorzenia postępowania do ustanowienia przerwy czy odroczenia wykonania kary potrafi znacznie ograniczyć ewentualne dolegliwości karne.. Nasze działania sprowadzają się przede wszystkim do wnikliwej analizy sytuacji prawnej klienta, przygotowania skutecznej linii obrony, wykorzystania wszelkich środków dowodowych wskazujących na niewinność oskarżonego, ponadto udział w czynnościach przeprowadzonych w sprawie oraz finalnie obrona przed sądem. Aby skutecznie zabezpieczyć interesy naszych klientów, nasi specjaliści zajmujący się w prawie karnym biorą czynny udział w szkoleniach i dążą do poszerzania swojej wiedzy i doświadczenia poprzez wyjazdy na liczne seminaria i zjazdy zrzeszające pasjonatów, naukowców i praktyków prawa karnego.

 

Pokrzywdzony

 

W postępowaniu karnym, pokrzywdzony jest osobą, która zostaje nagle wciągnięta w wir skomplikowanych procedur prawnych. W przeciwieństwie do oskarżonego, nie ma on możliwości ewentualnego wcześniejszego przygotowania się do dochodzenia swoich praw i jest skazana na samodzielne dbanie o własne interesy. Należy w tym miejscu zauważyć, iż pokrzywdzony na etapie postępowania przygotowawczego jest stroną z mocy samego prawa. Oznacza to, iż ma on prawo czynnie brać udział podczas wszelkich czynności. Jako strona ma on uprawnienie do składania wniosków dowodowych, wnoszenia o dokonywanie czynności wszelkich czynności zarówno śledztwa jak i dochodzenia. Niestety nie każdy ma czas i odpowiednią wiedzę żeby z dnia na dzień rzucić swoje codzienne obowiązki i zająć się prowadzeniem sprawy karnej. Natomiast praktyka pokazuje iż pokrzywdzony i jego sprawne działania mają często olbrzymi wpływ na końcowe orzeczenie w danej sprawie. Brak czasu powoduje, że nie jest w stanie w pełni wykorzystać wszystkich przysługujących mu praw, przez co nawet w wypadku wymierzenia sprawiedliwości sprawcy przestępstwa, osoba pokrzywdzona nierzadko czuje, iż jej interesy w dalszym ciągu pozostały naruszone. Z tego powodu, aby skutecznie zabezpieczyć swoje roszczenia, warto udać się po pomoc do specjalisty, zdolnego służyć wsparciem i swoim doświadczeniem oraz gotowego zastępować poszkodowanego na przed organami ścigania czy wreszcie na Sali sądowej. Pomoc, polegająca na dochodzeniu swoich praw jest wielce niedoceniona, zwłaszcza, że pokrzywdzony powinien przede wszystkim dążyć do ustalenia sprawcy przestępstwa, który będzie obowiązany do naprawienia szkody, wynikłej z popełnienia czynu zabronionego. Również ustanowienie pełnomocnika jest gwarancją lepszej współpracy z prokuratura i organami ścigania, co niejednokrotnie pozwala trafniej i efektywniej przeprowadzić postępowanie.

 

Przestępstwo

 

Nasi prawnicy specjalizują się w doradztwie i reprezentowaniu naszych klientów z zakresów najrozmaitszych przestępstw karnych. W naszej codziennej praktyce spotykamy się zarówno z typowymi przestępstwami jak kradzieże czy pobicia jak i skomplikowane procesy których przedmiotem są przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Różnorodna praktyka jest wynikiem zaangażowania naszych specjalistów w prawo karne, traktujących tą dziedzinę przede wszystkim jako życiową pasje.

 

Bójka – pobicie - uszkodzenie ciała

 

Sprawy karne zaliczane do gatunku przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu są w życiu każdego prawnika codziennością. W przypadku różnorodnych bójek i pobić wielka rolę maja zeznania pokrzywdzonego połączone z opinią lekarską na temat uszkodzeń ciała. Aby skutecznie dochodzić sprawiedliwości, należy odstawić na bok emocje występujące często podczas zatargów i skupić się na obronie swoich interesów na gruncie prawnym. Niestety nie zawsze łatwo jest stanąć na Sali sądowej w jednym pomieszczeniu sprawcy uszkodzenia ciała z pokrzywdzonym, którego działania są kierowane żądzą zemsty i wymierzeniem sprawiedliwości. Praktyka niestety pokazuje bolesną prawdę, zgodnie z którą emocje na Sali sądowej zawsze są zjawiskiem negatywnym. By się ustrzec od takich problemów potrzebujemy kogoś, kto będzie potrafił pogodzić emocje i sprawnie przeprowadzić postępowanie na korzyść swojej strony. Warto to uczynić, ze względu na fakt, iż wiele osób w sądzie nie wykorzystuje wszystkich możliwości, jakie daje prawo. 

 

Oszustwo

 

W codziennym życiu niejednokrotnie natykamy się na wiadomości, a czasami nawet na własne oczy widzimy jak ludzie padają ofiarą oszustów. Przestępstwa z tego gatunku bardzo często są przedmiotem postępowań sądowych. Sytuacja, w której ktoś chce doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia naszym lub cudzym mieniem, wykorzystując nasz błąd może być tragiczna w skutkach pod względem finansowym. Z drugiej jednak strony bardzo łatwo jest oskarżyć osobę o próbę oszustwa, dla której taki zarzut oprócz stresu związanego z procesem karnym będzie skutkował negatywna opinia pośród osób znajomych. W jednym i drugim przypadku powinniśmy być czujni i brać aktywny udział w postępowaniu, którego uczestnikami staliśmy bez własnej woli.

 

Działanie na szkodę wierzyciela

 

Działalność na szkodę wierzyciela, ujęta jako typ przestępstwa w art. 300 kk §1 był już znany przez starożytnych i wywodzi się z prawa rzymskiego. Natomiast pod koniec istnienia Cesarstwa Rzymskiego, przepisy te istniały już w bardzo rozwiniętej postaci. Dzisiaj stanowią one zabezpieczenie interesów wierzycieli, co zdecydowanie przekłada się na zabezpieczenie obrotu gospodarczego zarówno pomiędzy profesjonalistami jak i w codziennych sytuacjach. W myśl tych regulacji dłużnik, który w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku odpowiada karnie za swoje działania, co w konsekwencji może spowodować orzeczenie kary pozbawienia wolności do lat 3. Niestety przestępstwa należące do przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu charakteryzują się dużym stopniem skomplikowania, co w przypadku stron działających bez należytej reprezentacji może skutkować krzywdzącym naruszeniem interesów. Również konsekwencje finansowe mogące powstać ze względu na nierzetelne działania mogą powodować ogromne szkody. Należy pamiętać, że często przedmiotem takich postępowań są ogromne sumy pieniężne, którymi dysponują podmioty gospodarcze, co przekłada się na znaczną wagę sprawy.
 

Nasi specjaliści

Agnieszka Wąs-WróbelAdwokat
Marek TokarczykAdwokat
Ewelina BytnarAdwokat

Kontakt

Tokarczyk i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów
ul. Rejtana 36 IVp. lok.2, 35-310 Rzeszów
+48 17 854 91 00 / +48 506 759 712
+48 17 854 91 02
kancelariartip
Oddział Przemyśl
ul. Ratuszowa 10, 37-700 Przemyśl
+48 663 833 361

Formularz kontaktowy

Wybierz
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
18:00 - 20:00